top of page

FORMACIÓ PER A PARES

Descobriment i aprenentatge

En qualsevol treball se'ns exigeix preparació i formació per ser eficaços. Qui ens "ensenya" a ser bons pares i mares de família?

Amb els nostres Cursos d'Orientació Familiar (COF) els pares descobreixen moltes idees i criteris que els ajuden eficaçment en el desenvolupament de la seva tasca educativa.

Els nostres programes han estat dissenyats en funció de les diverses etapes evolutives per les quals passen els nostres fills i s'imparteixen a través d'una nova i participativa metodologia que anomenem "Sistema F".

Principalment la participació es concreta en la discussió en petits grups de matrimonis que es reuneixen sota els principis de la llibertat i el respecte a les opinions alienes com a eix per fomentar el debat.

 

Unes quantes imatges val més que moltes paraules. Amb aquest vídeo promocional expliquem a través de les opinions dels participants, promotors i l'equip tècnic de l'FERT, quins són els trets fonamentals de la nostra Orientació Familiar i de el Sistema F.

ALGUNES DADES

95%

476

55

El 95% dels cursos en marxa abans de la crisi sanitària Covid-19, van acabar en el temps previst,"online"i complint amb la normativa sanitària vigent.

Durant el curs 2020-21 es van realitzar 476 cursos Family Enrichment a tot el món.

Durant el curs 2020-21, des del FERT es varen impartir 55 cursos .

ELS NOSTRES PROGRAMES

PRIMERS PASSOS
De 0 a 3 anys
PRIMERES CONVERSES
De 4 a 5 anys
PRIMERES LLETRES
De 6 a 7 anys
PRIMERES DECISIONS
De 8 a 11 anys
PREADOLESCENTS
De 11 a 14 anys
ADOLESCENTS
De 14 a 16 anys
PROJECTE PERSONAL 1
Joves solters de 24 a 27 anys
PROJECTE PERSONAL 2
Joves solters de més de 27 anys
TÀNDEM (Amor Matrimonial 1)
Matrimonis de 0 a 5 anys de casats
REMANTJUNTS (Amor Matrimonial 2)
Matrimonis de 5 a 10 anys de casats
NOCES D'ARGENT (Amor Matrimonial 3)
Matrimonis amb més de 15 anys de casats
AVIS
Avis actius
EL PAPER DEL PARE
Per a pares
Image by Colin Maynard

PRIMERS PASSOS

Programa per a pares amb fills de 0 a 3 anys

En aquest programa d'Orientació Familiar es prepara els matrimonis joves, que esperen un fill o que recentment l'han tingut, perquè coneguin els principals marcs pedagògics i els hàbits bàsics que els seus fills han d'adquirir. A més també descobreixen que durant la primera infància, amb una afectuosa i coherent educació materna i paterna, es configuren les bases de la felicitat futura.

Listo para la escuela

PRIMERES CONVERSES

Program per a pares amb fills de 4 a 5 anys.

Durant els tres primers anys de vida, mitjançant el programa "Primers Passos", vam aprendre a educar els hàbits bàsics. Ara hem d'aprofitar l'adquisició de noves habilitats, físiques i intel·lectuals, dels nens de 4 i 5 anys, per ajudar-los a créixer en totes les dimensions de la persona.
Amb aquest programa d'Orientació Familiar, els pares descobrirem la necessitat de construir una autèntica vida de família ia comprometre'ns eficaçment en l'exercici de l'autoritat.  És ara el moment d'aprofitar la seva incipient capacitat de conversar perquè la nostra tasca educativa sigui eficaç i els ninños d'aquestes edats adquireixin soltesa en la seva relació amb l'entorn.

Niños jugando

PRIMERES LLETRES

Programa per a pares amb fills de 6 a 7 anys

Adquirits i als marcs de referència estables que els nens i les nenes necessiten viure durant els "Primers Passos", ens trobem ara amb nens de 6 a 8 anys que comencen a manifestar trets de la seva personalitat i ús de raó. Aquesta circumstància requereix individualitzar molt el tracte amb ells.
Amb aquest programa d'Orientació Familiar dels pares aprenen a conèixer millor els seus fills ia conciliar la seva educació personalitzada amb les influències de l'entorn.  És ara el moment de presentar als fills aquest estil familiar, que cada matrimoni construeix i que ajuda a canalitzar els seus comportaments sobre el substrat de les virtuts humanes.  Un programa d'educació familiar orientat a pares de fills d'entre 6 i 8 anys.

Alumnos de colegio

PRIMERES DECISIONS

Programa per a pares amb fills de 8 a 11 anys

En els últims anys de l'etapa infantil les nenes i els nens mostren una gran desimboltura en la seva relació amb l'entorn que els envolta. Això els obliga a prendre gran quantitat de decisions personals en moltes situacions diàries. Per poder triar s'ha de tenir en compte una escala de valors com a referència.
Amb aquest programa d'Orientació Familiar dels pares analitzen la importància de viure d'acord amb una escala de valors, de com transmetre'ls als fills i de com ajudar-los a conquistar-los. En aquestes edats els nens i les nenes es troben en la millor etapa infantil, en la més receptiva, per això no es pot retardar el tractar determinats temes, ni serviria fer-ho quan arribin els problemes de la pubertat o adolescència. És ara el moment en què els pares han de tenir la  educació familiar  necessària per a consolidar les virtuts i els valors dels seus fills.

Grupo de Amigos Ir de excursión

PRE-ADOLESCENTS

Programa per a pares amb fills d'11  a 14 anys

Les nenes i els nens acaben la seva etapa infantil quan entren en la fase de la pubertat. Es produeixen llavors al seu interior una sèrie de canvis psicosomàtics que, units a les  influències externes que reben, pertorben la seva sensibilitat i alteren la seva conducta.  A aquest període l'anomenem  preadolescència.
Amb aquest programa d'Orientació Familiar els pares es formen en  educació familiar, analitzen quines són les causes i els efectes d'aquests canvis i estudien les pautes més apropiades per mantenir una relació assenyada, dialogant i ferm amb els seus fills, sense coartar la seva natural descobriment de el món que els envolta i que els exigeix començar a ser ells mateixos.

Estudiantes durante el descanso

ADOLESCENTS

Curs per a pares amb fills de 14 a 16 anys

Els fills adolescents, tot i el que els falta per madurar, són un filó de possibilitats que cal descobrir i canalitzar.
Entre els conflictes i les crisis, molts dels valors transmesos per la família durant la infància, comencen ara a despuntar ia ser contrastats i assumits.
Amb aquest programa d'Orientació Familiar dels pares amb fills adolescents de 14 a 18 anys descobreixen els valors que aquests tenen i aprenen a plantejar, amb ells, un tracte prudent que fa eficaç la comunicació en moments de crisi. una  formació per a pares de família  en què a més s'analitzen les tendències socials que incideixen en el desenvolupament de la seva fràgil personalitat.

Pareja en la azotea de abrazo

TÀNDEM

Programa per a matrimonis de 0 a 5 anys de casats

Començar una vida familiar no és fàcil. Els joves matrimonis que avui s'embarquen en tal aventura es troben plantejaments conjugals molt dispars i amb una notable manca de bons i constructius models.
Aquest curs d'Amor Matrimonial pretén donar a matrimonis molt joves coneixements, raons i eines per assentar amb fermesa la seva relació conjugal des dels primers moments. Un curs de  educació familiar  centrat en el matrimoni.
Conquerir el "Amor" i molt més l'Amor Matrimonial és cosa de dos, per això oferim aquest curs a dones i homes que volen estimar-se plenament des dels seus diferències i que anhelen construir una vida familiar satisfactòria, estimant íntegrament.

Bailando

REMANT JUNTS

Programa per a matrimonis amb més de 5 a 10 anys de casats

És un fet demostrat que a través dels cursos d'Orientació Familiar, molts pares i mares de família, no només descobreixen la seva inigualable "protagonisme" en l'educació dels seus fills, sinó que també creix en ells la necessitat de viure una bona relació matrimonial per poder ser eficaços en aquesta tasca educativa.
amb aquest  programa d'educació familiar,  en un clima d'amistat, els matrimonis participants troben un mitjà que els ajuda a reconèixer la situació actual de la seva vida conjugal i millorar com a persones, com a esposos, com a pares i la qualitat del seu "Amor Matrimonial".
un  programa d'educació familiar  dirigit als pares però que contribueix a tota la família. Només si el matrimoni "funciona" bé, s'aconsegueix que la llar familiar sigui l'entorn apropiat que necessiten els fills per créixer com a persones.

pareja feliz

NOCES DE PLATA

Programa per a matrimonis amb més de 15 anys de casats

És un fet demostrat que a través dels cursos d'Orientació Familiar, molts pares i mares de família, no només descobreixen la seva inigualable "protagonisme" en l'educació dels seus fills, sinó que també creix en ells la necessitat de viure una bona relació matrimonial per poder ser eficaços en aquesta tasca educativa.
amb aquest  programa d'educació familiar, en un clima d'amistat, els matrimonis participants troben un mitjà que els ajuda a reconèixer la situació actual de la seva vida conjugal i millorar com a persones, com a esposos, com a pares i la qualitat del seu "Amor Matrimonial".

Familia feliz

AVIS

Programa per avis de totes les edats

Quan després de molts anys de vida matrimonial, els fills van abandonant la llar familiar, l'home i la dona tornen a retrobar-se en aquest espai conjugal exclusiu per a dos. Apareixen llavors noves llums i algunes possibles ombres que és convenient descobrir i analitzar perquè la convivència matrimonial segueixi generant autèntica vida de família. Indubtablement, cada llar familiar és un món i les circumstàncies que envolten a cada matrimoni són sempre diferents, però hi ha principis i comportaments comuns de l'experiència humana que ens indiquen quines conductes és convenient evitar, així com les que es demostren estimables i aconsellables de mantenir . Pautes que es treballen en un  programa d'educació familiar  específic per a matrimonis d'aquestes edats.
Els avis que participen en un curs de  educació familiar  com aquest, descobreixen que tot i que els anys hagin passat i la societat no valori prou totes les aportacions que encara poden fer, la vida encara té moltes coses a ensenyar-nos. Una d'elles, la necessitat que tenen les noves generacions de l'experiència de vida per ells adquirida, una altra, la indiscutible contribució que els avis aporten a les noves famílies i l'última, molt més grandiosa, que consisteix en el fet que la nostra capacitat de donar, quan s'arriba a la autèntica maduresa, no té límits.

Surfistas en la playa

PROJECTE PERSONAL

Programa per a joves solters de 25 a 30 anys

Has acabat els teus estudis, però ...

¿Ara, què faràs amb la teva vida?
A què aspires? Què anheles?
Et planteges formar una família?
Et preocupa el teu desenvolupament professional?

Tens davant teu tota una vida per viure-la. A partir d'ara vas a prendre moltes decisions personals que faran que visquis aquesta vida amb més o menys plenitud. Et presentem un programa d'Orientació Familiar dissenyat per a Joves solters de 25 a 30 anys que vulguin pensar, debatre i descobrir (des de la perspectiva de l'humanisme cristià) quins principis o valors poden ser fonamentals en la presa d'aquestes decisions personals.

Aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el "sistema F", que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos participants perquè en un ambient d'amistat, analitzin, discuteixin i pensin les temes que allà es plantegen.

Per extreure conclusions i establir criteris, assisteixen després a unes sessions generals moderades per experts en cada tema, que formen part de l'equip tècnic d'investigació de l'  FERT.

Senderismo acantilado

PROJECTE PERSONAL 2

Programa per a joves solters de més de 27 anys

… Actualment ets un jove que comences a assentar-te professionalment, a centrar la teva vida personal ia plantejar-te qüestions bàsiques per a tota la teva vida:

Vaig triar aquesta carrera i no sé si m'hi vull dedicar totalment?

A quin aspiro? Quin anhel de veritat!?

He de  plantejar-me, ara, formar una família?

Quins són els meus principis vitals? Què és el que més valoro a la meva vida personal?

 

Tens davant teu una desconeguda, però apassionant vida per davant i per viure-la de la forma més edificant i enriquidora, hauràs de començar a traçar-te objectius i formes de vida que t'ajudin a assolir la felicitat que segur que anheles.

Per assolir-los hauries de tenir clars quins són els teus principis humans i el teu personal jerarquia de valors. En base ells prendràs moltes decisions personals i transcendentals i hauràs de moure la teva voluntat per aconseguir-los  

Et presentem un programa d'orientació familiar dissenyat per a joves solters, professionals, de més de 27 anys que vulguin pensar, debatre i descobrir, des d'una perspectiva cristiana de la vida i de l'home, els principis i valors que poden ser fonamentals en la presa de aquestes decisions personals.

Aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F”, que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits diversos participants perquè en un ambient d'amistat, analitzin, discuteixin i pensin els temes que s'hi plantegen.

Per extreure'n conclusions i establir criteris, assisteixen després a unes sessions generals moderades per experts en cada tema, que formen part de l'equip tècnic de recerca del FERT.

Aquest centre d'OF treballa en col·laboració amb l'IESF Institut de la Família de la Universitat Internacional de Catalunya

Padre e hija desayunando

EL PAPER DEL PARE

Programa per a pares de família

Bons pares els hi ha hagut sempre i, en els nostres dies, els està havent igualment, i, per molt, que canviïn les coses, demà els seguirà havent-hi també, ja que l'autèntica i genuïna paternitat -que no és només capacitat per a engendrar- és un dels grans fruits de l'talent que tenen els homes, les persones masculines, per demostrar que saben estimar.
El que ha de fer un pare de família està tot inventat, però potser en aquesta societat de segle XXI, que vol avançar i progressar en la millora de les relacions humanes, haguem de tornar a repensar ia debatre quins són els principals ressorts de tota actuació paterna, col·laborant així eficaçment en  la revalorització de el paper de pare.
Aquest programa, que gira entorn de l'  quefer paternal, planteja en els documents que conté una singular visió de la noble tasca que la «Natura» ha encomanat als homes. Va dirigit a aquelles persones masculines, homes que hi ha arreu del món, que en el dia a dia, s'esforcen per ser diligents, eficaços i estimables en la seva tasca de pare.

Formación: Programas - PP
FORMACION:PROGRAMAS - PC
FORM:PROG - PL
FORM:PROG - PD
FORM:PROG - PREADOL
FORM:PROG- ADOL
FORM:PROG -AM1
FORM:PROG - AM2
FORM:PROG-AM3
FORM:PROG-ABUELOS
FOM:PROG-PYP
FORM:PROG-PAPEL DEL PADRE
PROYECTO PERSONAL 2
bottom of page