top of page

TÀNDEM (AMOR MATRIMONIAL 1)

Programa per a matrimonis i parelles de 0 a 5 anys de convivència.

Començar una vida familiar no és fàcil. Els joves matrimonis que avui s'embarquen en tal aventura es troben plantejaments conjugals molt dispars i amb una notable manca de bons i constructius models.

Aquest curs Tàndem pretén donar a matrimonis i parelles molt joves coneixements, raons i eines per assentar amb fermesa la seva relació conjugal des dels primers moments. Un curs d'educació familiar  centrat en el matrimoni.

Conquerir l'amor, i molt més l'"Amor Matrimonial" és cosa de dos, per això oferim aquest curs a dones i homes que volen estimar-se plenament des dels seus diferències i que anhelen construir una vida familiar satisfactòria, estimant íntegrament.

Com tots els cursos d'Orientació Familiar del FERT, aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el "sistema F", que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis o parelles perquè en un ambient d'amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s'hi plantegen.
Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l'equip tècnic d'investigació del FERT que treballa en col·laboració amb l'institut de la família de la "Universitat Internacional de Catalunya ".

Pareja en la azotea de abrazo

QUADRE TEMÀTIC

1. EL PACTE ENTRE DOS

2. DIÀLEG I COMUNICACIÓ

3.  LA LLAR BOMBOLLA DE FELICITAT 

4.  DONES I HOMES. DIFERENTS PERÒ IGUALS

5.  CONQUERIR L'AMOR

bottom of page