top of page

NOCES D'ARGENT 
(AMOR MATRIMONIAL 3)

Programa per a matrimonis amb més  de  15 anys de convivència.

És un fet demostrat que a través dels cursos d'Orientació Familiar, molts pares i mares de família, no només descobreixen el seu inigualable "protagonisme" en l'educació dels seus fills, sinó que també creix en ells la necessitat de viure una bona relació de parella per poder ser eficaços en aquesta tasca educativa.


Amb aquest  programa , en un clima d'amistat, els matrimonis participants troben un mitjà que els ajuda a reconèixer la situació actual de la seva vida conjugal i millorar com a persones, com a esposos, com a pares i la qualitat del seu "Amor Matrimonial".


Un  programa d'educació familiar  dirigit als pares però que contribueix a tota la família.  Només si el matrimoni "funciona bé", s'aconsegueix que la llar familiar sigui l'entorn apropiat que necessiten els fills per créixer com a persones.

Com tots els cursos d’Orientació Familiar del FERT aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F” que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d’amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s’hi plantegen.


Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l’equip tècnic de recerca del Fert que treballa en col·laboració amb l’institut de la família de la “Universitat Internacional de Catalunya”. 

Director del programa: Francesc Ortiz

pareja feliz

QUADRE TEMÀTIC

1. COMPROMÍS DE FIDELITAT

2. ESTIMA'M COM VULL SER ESTIMAT

3.  TRAJECTÒRIES PERSONALS. TRAJECTÒRIA CONJUGAL

4. LA NOSTRA SEXUALITAT

5.  EL NOSTRE ESTIL FAMILIAR

bottom of page