top of page
Aumento de las manos

PRIMERES LLETRES

Programa per a pares amb fills de 6  a 8  anys

Adquirits i als marcs de referència estables que els nens i les nenes necessiten viure durant els "Primers Passos", ens trobem ara amb nens de 6 a 8 anys que comencen a manifestar trets de la seva personalitat i ús de raó. Aquesta circumstància requereix individualitzar molt el tracte amb ells.

Amb aquest programa d'Orientació Familiar els pares aprenen a conèixer millor els seus fills i a conciliar la seva educació personalitzada amb les influències de l'entorn.  És ara el moment de presentar als fills aquest estil familiar, que cada matrimoni construeix i que ajuda a canalitzar els seus comportaments sobre el substrat de les virtuts humanes. 

 

Un programa d'educació familiar orientat a pares i mares amb fills d'entre 6 i 8 anys.

Com tots els cursos d'Orientació Familiar del FERT aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el "sistema F" que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d'amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s'hi plantegen.


Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l'equip tècnic d'investigació del FERT que treballa en col·laboració amb l'institut de la família de la "Universitat Internacional de Catalunya ".Director de el programa: Diego ALMENDARIZ

QUADRE TEMÀTIC

1. CAP A L'ÚS DE LA RAÓ

2. EL PROJECTE EDUCATIU

3. ELS DIFERENTS CARÀCTERS DELS FILLS

4. EDUCACIÓ DE L'AFECTIVITAT EN LA INFÀNCIA

5. EL SENTIMENT TRANSCENDENT DELS NENS

6. SABER MANAR, SABER OBEIR

bottom of page