top of page

ADOLESCENTS

Programa per a pares amb fills de 14  a 16  anys

Els fills adolescents, tot i el que els falta per madurar, són un filó de possibilitats que cal descobrir i canalitzar.

Entre els conflictes i les crisis, molts dels valors transmesos per la família durant la infància, comencen ara a despuntar i a ser contrastats i assumits.

Amb aquest programa d'Orientació Familiar dels pares amb fills adolescents de 14 a 18 anys descobreixen els valors que aquests tenen i aprenen a plantejar, amb ells, un tracte prudent que fa eficaç la comunicació en moments de crisi. una  formació per a pares de família  en què a més s'analitzen les tendències socials que incideixen en el desenvolupament de la seva fràgil personalitat.

Com tots els cursos d'Orientació Familiar del FERT aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el "sistema F" que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d'amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s'hi plantegen.


Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l'equip tècnic d'investigació del FERT que treballa en col·laboració amb l'institut de la família de la "Universitat Internacional de Catalunya ".

AD 2017_AdobeStock_25817574.jpeg

QUADRE TEMÀTIC

1.  CRISI I REPTES DE L'ADOLESCÈNCIA.  TEMPS D'OPTIMISME I PACIÈNCIA

2.  CONSOLIDACIÓ DE LA PERSONALITAT. EDUCAR VIRTUTS I VALORS

3.  L'AUTORITAT AMB ADOLESCENTS:  MODELS CONTRACORRENT.  AUTORITAT, LLIBERTAT I RESPONSABILITAT

4.  L'EXISTÈNCIA HUMANA. NECESSITAT DE RESPOSTES

5.  LA MOGUDA ADOLESCENT: DIVERSIÓ, OCI I SORTIDES

6.  EL DESPERTAR DE LA SEXUALITAT.  L'EDUCACIÓ PER A L'AMOR

bottom of page