top of page

REMANT JUNTS
(AMOR MATRIMONIAL 2)

Programa per a matrimonis i parelles de 5  a 15  anys de convivència.

És un fet demostrat que a través dels cursos d'Orientació Familiar, molts pares i mares de família, no només descobreixen el seu inigualable "protagonisme" en l'educació dels seus fills, sinó que també creix en ells la necessitat de viure una bona relació de parella per poder ser eficaços en aquesta tasca educativa.

Amb aquest  programa d'educació familiar,  en un clima d'amistat, els matrimonis participants troben un mitjà que els ajuda a reconèixer la situació actual de la seva vida conjugal i millorar com a persones, com a esposos, com a pares i la qualitat del seu "Amor Matrimonial".

Un  programa dirigit als pares però que enriqueix a tota la família. Només si el matrimoni "funciona" bé, s'aconsegueix que la llar familiar sigui l'entorn apropiat que necessiten els fills per créixer com a persones.

Com tots els cursos d'Orientació Familiar del FERT, aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el "sistema F" que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis i parelles perquè en un ambient d'amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s'hi plantegen.


Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l'equip tècnic d'investigació del FERT que treballa en col·laboració amb l'institut de la família de la "Universitat Internacional de Catalunya ".

 

Directora del programa: Lola Casas

Bailando

QUADRE TEMÀTIC

1. L'ALIANÇA DE L'AMOR

2. LA COMUNICACIÓ MATRIMONIAL

3.  FAMÍLIA I TREBALL

4.  CONSOLIDACIÓ DE LA PERSONALITAT. EDUCAR VIRTUTS I VALORS

5.  VIDA DE FAMÍLIA

bottom of page