top of page
Image by Colin Maynard

PRIMERS PASSOS

Programa per a pares amb fills de 0 a 3 anys

Convertir les situacions de la vida familiar en meravellosos moments d'aprenentatge és una de les finalitats de l'educació primerenca. Són molts els estudis que demostren, que una estimulació adequada, és l'eina més eficaç per aconseguir un íntegre desenvolupament personal, en l'àmbit de la intel·ligència, en el de la psicomotricitat i en el de la conducta.
En aquest programa d'Orientació Familiar es prepara els matrimonis joves, que esperen un fill o que recentment l'han tingut, perquè coneguin els principals marcs pedagògics i els hàbits bàsics que els seus fills han d'adquirir. A més també descobreixen que durant la primera infància, amb una afectuosa i coherent educació materna i paterna, es configuren les bases de la felicitat futura.

QUADRE TEMÀTIC

1. INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA. PRIMERS PASSOS EN L'EDUCACIÓ

2. PUNTS CLAU PER A UNA EDUCACIÓ INTEGRAL

3. L'AMBIENT FAMILIAR.

4. HERÈNCIA I CARÀCTERS.

5. EL JOC A LA VIDA DEL NEN.

6. SABER EXIGIR A LA PRIMERA INFÀNCIA. L'AUTORITAT DELS PARES.

bottom of page