The Laurels School

The Laurels School

El dia 4 de febrer va començar una nova edició del programa “Amor matrimonial 2” a Londres. Aquesta vegada té lloc al col·legi femení The Laurels i hi assisteixen 15 matrimonis. Aquest programa ha sigut el resultat de l’empenta d’uns quants pares del col·legi, entusiasmats pels resultats del curs de Preadolescents que van fer l’any passat al mateix col·legi.

La primera sessió del programa la va moderar Luis Carreras, que ens refereix la gran participació que hi ha en els debats.