Summit 2017

A Madrid s’ha fet la segona trobada de centres d’orientació familiar d’Espanya, que organitza l’IFFD-ES a l’IESE, a la qual han assistit 180 persones de 26 centres, entre els quals 21 participants en representació del FERT.

Summit 2017

Resolució Nacions Unides

El Consell de Drets Humans de l’ONU va aprovar una resolució sobre la contribució de la família al dret d’un nivell de vida adequat, mitjançant la seva funció, per tal d’eradicar la pobresa i aconseguir un desenvolupament sostenible.

Resolució Nacions Unides