Sesión en Palma

Ante la demanda de los padres, desde Palma de Mallorca encargaron una sesión de continuidad para los varones que hicieron el programa “El papel del padre” el curso pasado, en la que se discutió sobre la protección que éstos deben dar a los hijos.

Sesión en Palma

Al habla con… Curso El papel de...

Toni Guarner, Tomás Malmierca, Josep Mª Adell y Luis Carreras, presentaron en Madrid, para todos los centros de orientación familiar de España, el nuevo programa “El papel del padre”. Dirigido a padres varones, trata de hacer pensar y clarificar cuáles deben ser las claves de toda actuación paterna en este siglo XXI.

Al habla con… Curso El papel del padre

La mirada de papá

Tomás Malmierca acaba de publicar “La mirada de papá”, en el que nos presenta los grandes retos de los padres hoy y da las 10 claves para ser un buen padre: Estar, Conocer, Sustentar, Autoridad, Modelo, Protección, Acogimiento, Educación…

La mirada de papá

El paper del pare

Un grup de pares de l’escola Mestral d’Igualada han acabat el curs “El paper del pare” amb gran satisfacció i han comentat que els ha ajudat a valorar aspectes que abans no havien tingut en compte.

El paper del pare

Parvulari Avantis

Amb una participació de 30 pares joves va començar “El paper del pare”, un programa de 4 sessions en què, amb l’ajuda del moderador, aprofundeixen sobre la importància del rol de pare de família.

Parvulari Avantis

El paper del pare a Turó

Un cop van finalitzant els COF’s per a pares i mares, aquest últim trimestre és l’adequat per a la promoció del curs “El paper del pare”, dirigit només a homes, en què s’aprofundeix en la figura i la rellevància del pare en la família.

El paper del pare a Turó

Curs a Avantis

Al parvulari Avantis, va començar el curs “El paper del pare” el passat dia 5 de maig. Els 22 participants inscrits estan gratament sorpresos per la idoneïtat i enriquiment d’aquest programa.

Curs a Avantis

Assemblea IFFD

Tomás Malmierca ha participat a l’Assemblea trimestral que organitza l’IFFD Espanya, en la que ha donat a conèixer, a tots els responsables dels Centres d’O.F., els continguts i dinàmica del nou curs “El paper del pare”

Assemblea IFFD