Suport a moderadors

Suport a moderadors

La junta del FERT continua convocant als seus moderadors a reunions de treball per a avançar en l’ús de les noves tècniques tan necessàries en aquests moments per a saber dirigir les sessions en línia.

El 5 de maig va tenir lloc la segona videotrucada, per a valorar i recollir les experiències de les sessions que s’han donat fins al moment, veure les possibles dificultats tècniques que poden sorgir i com resoldre-les, dissipar possibles dubtes sobre els temps de la sessió, recomanacions, etc.

Es va presentar també la “site” elaborada pel departament tècnic, que s’anirà ampliant amb qüestions d’interès per a tots els moderadors.