Summit 2016

Summit 2016

Una representació dels membres de la Junta del FERT van assistir a la jornada “Summit 2016” organitzada per IFFD Espanya, que va tenir lloc el 23 d’abril a l’IESE de Madrid.

Hi van participar 230 persones arribades dels diferents centres d’orientació familiar (CEOF) d’Espanya, amb la finalitat de compartir experiències i d’enriquir-se amb els punts de vista dels altres i, també, per tenir una visió de conjunt dels cursos i les activitats que es fan a la resta de CEOF.

L’Associació FERT va conduir un dels tres tallers en el qual es va fer una presentació i un repàs de la transcendència del “nostre producte: els COF”, com una eina que, després de quasi cinquanta anys, continua sent d’absoluta actualitat per a la formació dels pares. El mètode del cas no ha perdut interès: fa pensar els pares, fa que el matrimoni busqui amb objectivitat la millor solució als problemes que la vida familiar planteja i és un mètode d’aprenentatge molt actiu.

El Summit va acabar amb la conferència del president del FERT, Javier Vidal-Quadras, sobre la IFFD i la seva projecció al mon.