Sessions a La Vall

Sessions a La Vall

El col·legi La Vall, de Bellaterra, ofereix sessions de formació als pares de l’escola sobre diferents temes, un dels quals és el d’ajudar-los a preparar les nenes i a preparar-se ells mateixos per a la primera comunió de les seves filles.

Durant els dos anys previs a la primera comunió, els pares poden assistir a les sessions en què el FERT participa en algun cas.  El Sr. Lluís Carreras va impartir la primera conferència del curs 2015-2016, a la qual van assistir un centenar de persones.