Segona jornada de PAMOF

Segona jornada de PAMOF

El 29 de febrer ha tingut lloc la segona jornada de formació per als moderadors del FERT del curs 2015-2016 (PAMOF).

En primer lloc, han rebut una conferència de Mn. Ignasi Durany, amb el títol: “La família avui: idees després del Sínode dels Bisbes”.

En segon lloc, se’ls ha informat de qüestions internes de l’Associació com són la nova distribució de moderadors per programes, la revisió i actualització de continguts en casos i notes tècniques o al campus, el pla de formació que se’ls proposa per al curs vinent i, finalment, també s’han exposat els objectius previstos des d’ara fins a final de curs.

La trobada ha estat al migdia, de 14 a 16 hores, amb un dinar a peu dret entre una sessió i l’altra.

Aquestes trobades de formació també són un mitjà enriquidor per retrobar-se i intercanviar experiències.