El paper del pare

El paper del pare

Els moderadors del programa “El paper del pare” s’estan reunint quinzenalment per revisar i actualitzar-ne els continguts, per adequar-los als participants i donar resposta a totes les qüestions que plantegen els quatre temes del curs.

Es vol implementar, a més a més, un Kahoot a cada sessió, que dinamitzi la participació a través dels qüestionaris que fins ara es feien en paper. A final de curs, és refaran els casos i notes tècniques perquè estiguin preparades pel curs escolar 2021-2022.