Reunions per programes

Reunions per programes

Les sessions de PAMOF (programa d’actualització per a moderadors d’orientació familiar) del curs 2013-2014, consistiràn a tenir diferents reunions per programes, amb tots els moderadors que els integren.

Entre octubre i decembre varen tenir lloc les dels programes “Primeres Lletres”, “Primeres Passes” i “Adolescents” i durant el primer trimestre del 2014, es convocaran la resta de programes.

En aquestes convocatòries, s’expliquen als moderadors les últimes novetats que s’han produït en quant als diversos materials de casos, notes tècniques, guions per a Caps d’equip, etc. També s’està donant a conèixer el funcionament del nou CampusFERT digital que s’ha obert per tots els usuaris que volen accedir, des dels seus dispositius electrònics, al programa al qual s’han inscrit.  S’estan treballant en comú els missatges clau de cada sessió; es repassa i actualitza la bibliografia i altre documentació.

També s’ha donat a conèixer que el proper Congrés Internacional de la Família, a Mèxic, s’ha aplaçat fins el maig del 2015, per coincidir amb altres esdeveniments importants del 2014.