Rècord de COF’s

Rècord de COF’s

Aquest passat curs acadèmic hem incrementat un 10% el nombre de cursos, aconseguint un màxim de 57 cursos a Catalunya, xifra que no s’havia aconseguit en tota la nostra història.

El nombre total de COF’s impartits aquest curs escolar ha estat de 61, cinc més que el curs anterior, i preveiem un fort creixement en els propers anys gràcies a l’impuls que s’està donant a la Orientació Familiar en tots els centres en què s’imparteixen .

En els preescolars s’ha mantingut el nombre de cursos impartits, amb els programes Primers Passos, Primeres Converses, Amor Matrimonial I i El Paper del Pare, el que suposa una mitjana de 2 cursos per preescolar, aconseguint doblar el nombre respecte a anys anteriors.

Aquests pares joves que s’inicien en l’Orientació Familiar, són el futur del FERT, que facilitaran un important creixement dels cursos en els propers anys.