Projecte Personal a la UIC

Projecte Personal a la UIC

Un grup de disset joves solters (nois i noies) d’entre 23 i 28 anys s’han inscrit al curs Projecte Personal que ha començat a les aules de la UIC.

En aquest curs els joves es plantegen què volen fer amb la seva vida després d’haver acabat els estudis, què busquen o anhelen, quin tipus de família volen formar, quin paper volen jugar en el món professional, etc.

El programa es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F” el qual, utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits diversos participants perquè, en un ambient d’amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin sobre les qüestions que s’hi plantegen.

El temari del programa és el següent:

1. El Projecte Personal / La Vida com a Projecte Personal

2. La Llibertat / Llibertat i Llibertat d’Elecció

3. El Treball Professional / Treball i Família

4. Els Afectes / Vida Afectiva, La Intel·ligència Emocional

5. La Parella / Amor Matrimonial

6. Matrimoni? “De què?” / Claus per a una Bona Comunicació en el Matrimoni

7. Els Pensaments Íntims / L’home, Ésser Transcendent