Pre-Adol. a TERRAL

Pre-Adol. a TERRAL

El passat mes de novembre va començar el curs “Pre-adolescentes” a Terral, un centre d’activitats del Raval de Barcelona, on es desenvolupen programes orientats a proporcionar suport socioeducatiu a joves i dones –la majoria immigrants-, i s’ofereixen recursos que faciliten la inserció laboral, la integració i l’arrelament a Catalunya.

També des del FERT, s’ajuda a aquestes famílies en la seva tasca educativa amb els fills, especialment en aquestes etapes on els pares i mares necessiten recolzament, consells, pautes i bon criteris educatius.