Plataforma per la Família

Plataforma per la Família

L’Associació FERT va assistir a l’acte de cloenda que la Plataforma per la Família Catalunya-ONU 2014 va organitzar el dia 2 de desembre a l’IESE. Són molt interessants les propostes finals que presenta en els tres àmbits que proposa l’ONU amb motiu del XX Aniversari de l’Any Internacional de la Família (família i conciliació laboral, família i pobresa, i família i solidaritat intergeneracional).

Des de la Junta Directiva s’ha felicitat sincerament Daniel Arasa per la feina intensa i brillant que ha dut a terme la Plataforma que ell presideix, amb la seguretat que aquestes propostes i recomanacions que arribaran a les administracions públiques i l’ONU seran de gran utilitat per moure voluntats i plantejar millores.