Parvulari Avantis

Parvulari Avantis

Amb una participació de 30 pares joves del parvulari Avantis, a l’Hospitalet de Llobregat, va començar el curs “El paper del pare”, un programa de 4 sessions en què, amb l’ajuda del moderador, aprofundeixen sobre la importància del rol de pare de família, que té la missió rellevant de donar suport i protecció als fills a més de conèixer-los i sustentar-los bé.

Un curs escolar més, el parvulari Avantis ha fet una molt bona promoció dels COF perquè moltes famílies facin ús d’aquesta eina tan important en la formació dels pares i les mares per adquirir bons criteris educatius per als fills. A banda del Paper del pare, han fet també Amor matrimonial 1 i Primers passos.