PIMOF al FERT

PIMOF al FERT

L´ultim cap de setmana de juny va tenir lloc a la nostra seu a Barcelona un P.I.M.O.F (Programa d´Iniciació per a Moderadors d´O F) al qual van assistir 12  participants. Els candidats que han superat la proba d´idoneitat rebran un pla de formació personal que els permetrà incorporar-se en un futur pròxim a l´equip de moderadors del FERT.