Orientació Fam. a Romania

Orientació Fam. a Romania

L’últim cap de setmana de novembre, el moderador Victor Petuy, de l´IFFD, va viatjar a Bucarest per tal d’impartir una sessió pilot d’orientació familiar en aquest país a la qual van assistir-hi set matrimonis. Durant aquestes jornades es van concretar els propers Cof´s que tindran lloc en el decurs de 2015.