A Gran Bretanya

A Gran Bretanya

El dissabte 29 d’abril va tenir lloc a Londres la quarta sessió del programa Personal Project. És la primera vegada que es fa aquest programa a Gran Bretanya, al qual hi assisteixen més de quaranta nois i noies, que participen amb molt d’interès.

Les sessions es fan al col·legi Oliver House, que desinteressadament cedeix l’espai.

Algunes sessions les dirigeixen moderadors locals i d’altres les fan moderadors d’Espanya.

Del FERT hi han col·laborat Xavier Reguart i Lluís Carreras (a la foto, amb alguns dels participants).