Nova imatge dels fullets

Nova imatge dels fullets

Degut a la reducció en el nombre de sessions dels programes d’orientació familiar, que ja es va fer el curs passat, passant de 8 a 6 temes, s’han editat nous fullets i s’ha aprofitat per fer un nou disseny i donar una nova imatge de cada programa.