Memòria d’activitats

Memòria d’activitats

La memòria del curs 2016-2017 ja està a disposició al web, per tots aquells qui desitgin saber les activitats que l’Associació FERT ha dut a terme el curs passat i el treball i suport de tantes persones que entenen la transcendència de la família i la formació en valors i bons criteris que més que mai necessita la nostra societat.