Matrimoni Coma-Brovia

Matrimoni Coma-Brovia

Parlant amb… IGNASI COMA I NÚRIA BROVIA

L’Ignasi Coma i la Núria Brovia viuen a Lleida. Estan casats des de fa setze anys i són pares de cinc fills. Tots dos es dediquen a tasques comercials i de màrqueting. Són participants, caps d’equip i promotors dels cursos d’orientació familiar a Lleida.

Com vau conèixer els COF del FERT?

Nosaltres els vam conèixer a través de la meva germana Gemma, que amb el seu marit estaven entusiasmats després del seu primer COF “Primers Passos”. Els hem d’agrair la insistència perquè des del primer curs, acabats de casar, vam descobrir aquest gran mitjà. I hem vist la importància de fer-los en cada una de les etapes dels nostres fills i han estat la base per establir criteris comuns per afrontar amb afany i tranquil·litat un projecte en la nostra vida familiar. La forma més habitual de conèixer els cursos d’orientació familiar és a través de familiars o amics.

Què us han aportat els COF a la vostra vida familiar?

En primer lloc, al llarg dels diferents programes, hem anat descobrint el paper únic i insubstituïble de cadascun de nosaltres en l’educació dels fills. Les diferències entre el pare i la mare en la manera de ser i de fer, posades en comú, aconsegueixen el resultat d’una vida de família rica i equilibrada.

Els COF també ens han animat a plantejar-nos objectius tant en el terreny familiar com individual, per cada fill i per nosaltres mateixos com a pares i com a esposos. Hem conegut també les eines per posar en pràctica els objectius, la qual cosa ens ha aportat seguretat com a pares i una “certa harmonia” familiar, un valor molt preuat en una casa on convivim amb fills de diferents edats i necessitats.

També ens han aportat un alt nivell d’il·lusió i motivació en aquesta tasca de formar i acompanyar cada fill. El mètode que planteja el FERT, el fet de poder treballar un cas pràctic amb altres matrimonis amb una situació similar, des dels diferents punts de vista de cadascun, afavoreix l’enriquiment general i ens ajuda a mantenir el nivell d’exigència per aprendre i millorar, en un clima distès i amb bon humor, en què es desdramatitzen situacions que moltes vegades ens superaven, i aleshores hi trobem una solució.

En el vostre cas particular, a més a més, heu participat en alguns cursos com a caps d’equip. Què en destacaríeu d’aquesta tasca?

És una tasca que sempre hem fet amb molta il·lusió perquè som conscients de la importància que té el curs per a cadascuna de les famílies que hi participen. Ens dóna la possibilitat d’ajudar-les a millorar en la vida familiar, aportant-hi la nostra experiència. Facilitem que tothom pugui assistir a les sessions d’equip i cuidem que el curs es faci bé. És una inversió de temps molt important per les famílies i, com a caps d’equip, hem de vetllar perquè s’aprofiti. Fem el mateix que altres caps d’equip van fer per nosaltres.

Ens dóna també l’oportunitat de conèixer altres matrimonis, que sempre resulta molt enriquidor, i de fer molts amics.

A més a més, cada COF és una nova possibilitat d’aprofundir en aspectes variats de l’educació dels fills.

Amb quins aspectes de l’organització dels COF caldria tenir més cura per millorar-ne l’eficàcia?

Crec que el FERT és molt flexible i els cursos s’adapten a les necessitats d’horari i lloc dels participants. Potser ajudaria que més famílies es poguessin plantejar fer el curs si es facilités la guarderia per als nens durant les sessions generals.

Com veieu el futur de l’orientació familiar?

No es fàcil educar els nostres fills perquè siguin feliços i capaços d’aportar quelcom a la societat i millorar-la. La improvisació ens aboca a fer el mateix que fa la majoria, una educació basada en tòpics que no té en compte els canvis socials ni tampoc la singularitat de cada persona.

Educar amb objectius, virtuts i valors, pensant de forma particular en cada fill és un tasca que el pares tenim el deure de prioritzar en determinades èpoques de la nostra vida per sobre de les aficions personals i fins i tot de certes aspiracions professionals. I així ho fem quan ens adonem que el pares tenim la responsabilitat dels nostres fills i que depèn de nosaltres el desenvolupament de les seves capacitats així com la seva felicitat.

Per tot això, l’orientació familiar és essencial i imprescindible per a les famílies del segle XXI. Creiem que totes les escoles haurien d’oferir als pares aquest mitjà.