“Married Love” a Richmond

“Married Love” a Richmond

El 2 de desembre de 2017 va començar una nova edició del programa “Married Love”  (Amor Matrimonial) a Londres, aquest cop per a famílies ubicades a l’àrea de Richmond, a l’est de la ciutat.

Lluís Carreras va viatjar-hi amb la seva dona, Amaya Ugarte, per moderar la primera sessió.

Catorze matrimonis participen amb molta il·lusió a les sessions. Per a la majoria és el seu primer contacte amb l’orientació familiar.