Lunet Solidari

Lunet Solidari

LUNET, en el marc del projecte LUNET Solidari, ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació FERT per potenciar i promoure la formació de pares i els valors de la família com cèl·lula base de la societat.

A través d’aquest projecte, LUNET col·labora amb organitzacions no lucratives que donin suport al desenvolupament de la família. El FERT, en aquest línia, ofereix a través dels COF’s un mitjà que contribueix a la defensa, promoció i exaltació de la família, i a millorar el diàleg conjugal com a font indiscutible de la qualitat del projecte familiar.

Signatura del Conveni