La identitat digital

La identitat digital

La identitat digital i l’ús de les TIC

A l’últim programa “Paraules d’amor” del 2015, Gemma Codina, experta en les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), va ser convidada per informar i donar el seu punt de vista sobre aquest tema tan actual i sobre els criteris que han de tenir els pares a l’hora d’educar en la identitat digital a les xarxes socials, internet i com fer-ne un bon ús i gestionar millor el temps que passem davant les pantalles.

Gemma Codina és orientadora familiar i la cap de tecnologia de l’escola La Vall, on imparteix sessions pràctiques, tallers i conferències tant als pares com a les alumnes.