Joan Valls Julià

Joan Valls Julià

Parlem amb…  Joan Valls Julià

És doctor en Ciències. Ha exercit com a docent  i com a consultor pedagògic. Ha publicat diversos llibres sobre temes pedagògics, especialment sobre l’aprenentatge  primerenc.  Des de l’any 1968 fins al 1987 va col·laborar activament en la formació de moderadors del FERT.

Com vas conèixer l’orientació familiar?

Com que treballava al col·legi Viaró, de sant Cugat del Vallès, entre el 1964 i el 1987, estava implicat en totes les activitats amb pares i famílies. Vaig aconseguir el grau d’expert-diplomat en Orientació Familiar per l’ICE (Institut de Ciència de l’Educació) de la UNED (1968), i després vaig treballar com a responsable de formació d’orientadors, al mateix temps que  al col·legi. Aquesta etapa va influir molt en la meva vida i en la de milers de persones. De fet, podem trobar totes les referències en el llibre de Daniel Arasa: Rafel Pich-Aguilera, una passió per la família, i també en d’altres publicacions de diverses èpoques.

Com es forma un orientador familiar?  Has d’escollir persones a les quals agradi l’estudi i vulguin aprofundir en les notes tècniques i els casos, aplicant correctament la metodologia. Són homes i dones amb autoritat, però que saben deixar parlar, plantejar els temes i les solucions de manera lliure, perquè cadascú tregui el millor de dintre seu. Cal tenir en compte aquest criteri bàsic: en totes les àrees del desenvolupament humà es combina el que és material i el que és espiritual. Cal recordar-ho –revisar-ho– per no quedar-se amb unes qualitats humanes fabuloses però sense una realitat humana valuosa, o a l’inrevés, amb una ambició molt noble però sense el suport de les virtuts humanes per portar-la a la pràctica.

 Què ens pots dir de tu mateix i de l’aprenentatge primerenc?   Em vaig especialitzar i diplomar en Orientació Familiar per l’ICE de la Universitat de Navarra (1968).  Al 1976 vaig obtenir el Premi Ramón Llull, de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel treball “Un assaig d’ensenyament en equip”. També vaig col·laborar amb la Fundació Marcet, el Projecte Forja per a l’aprenentatge primerenc del futbol. La meva proposta d’enriquir l’estimulació en la vida escolar, especialment entre 0 i 7 anys, va tenir i té molt impacte, perquè ofereix sempre una guia de continguts, formació, aplicació i programes. L’entorn familiar també ofereix programes semblants, de forma adaptada. Vaig treballar en més de 150 escoles en diferents països d’Europa i Amèrica, amb un seguiment concret, i facilitant l’aplicació a altres empreses, clients o no. La publicació més rellevant és El desenvolupament total del nen, en la qual s’insisteix en la confiança com a aspecte clau en el desenvolupament de totes les facetes de la personalitat des de la infància. En la mateixa línia cal situar El desenvolupament total de la persona (juntament amb Julio Francisco Riñón Mateo). A més de publicacions sobre temes pedagògics, també he publicat contes per a nens.

Tens records d’especial interès?   Sí, molts!  L’activitat ordinària va ser impressionant, des del primer moment. Però on vaig veure la importància d’aquest treball va ser en els congressos, en què la potència del missatge es va anar acumulant i, en definitiva, va esclatar per tot arreu.  Suggereixo que es coneguin la dedicació, preparació i visió dels que van fundar el Fert, amb l’estil i metodologia pròpies.

Com veus el futur de l’orientació familiar?  El veig molt bé, no sols perquè sempre serà necessària, sinó perquè té, actualment, un gran desenvolupament per tot el món. Hi ha un lideratge constant per part dels últims Sants Pares, sempre actuant amb la col·laboració lliure de molts milers de pares i mares de famílies, sigui en actuacions independents, sigui en associacions, fundacions o federacions de tota mena, que tenen la mateixa base que tots els que hem treballat en aquests cinquanta anys, hem usat i fet valdre amb energia i constància. A tots, els animo a llegir i meditar un text de sant Cebrià (Dominica oratione, 15: CSEL 3, 277-278). Veureu que això és el que hem fet i ensenyat a tots els que s’han acostat a aquesta institució, que avui mostrem a tothom, que continua dient-se FERT.