‘In memoriam’ Josep Vilá

‘In memoriam’ Josep Vilá

El nostre bon amic i moderador Josep Vilá Tortosa va morir el 10 de setembre passat després d’una greu malaltia.

Va estar molts anys donant suport al FERT i impartint sessions en diversos programes, entre els quals el dirigit a joves solters de més de 25 anys, titulat “Projecte personal”, del qual era director.

L’equip de moderadors i la Junta del FERT sent la seva pèrdua, s’uneix al dolor de la família i el tindrà sempre en les seves oracions.