II Congrés Família i Societat

II Congrés Família i Societat

Amb motiu dels 20 anys de l’Any Internacional de la Família de l’ONU, l’Institut d’Estudis Superiors de la Família, de la Universitat Internacional de Catalunya, organitza el II Congrés Internacional Família i Societat: Família i Desenvolupament Sostenible.

La trobada es desenvoluparà al llarg de dues jornades: el dimecres 24 de setembre a la tarda i el dijous 25 al llarg del dia.

El Congrés vol mostrar el paper clau de la família per a un desenvolupament sostenible de la societat. La família és una peça clau per aconseguir els objectius de desenvolupament per al mil·lenni (Millennium Development Goals) que ha proposat l’ONU, entre els quals destaquen l’eradicació de la pobresa, l’educació universal i la reducció de la mortalitat infantil. També ocupa un lloc central en l’estratègia de desenvolupament Europa 2020 (Europe 2020 Growth Strategy), de la Comissió Europea, per aconseguir els objectius d’educació, inclusió social i ocupació.

Durant el Congrés tindrà lloc la presentació del projecte de recerca internacional “The World Family Map Project” (www.worldfamilymap.org), així com de la Càtedra Santander ISFamily (Intergenerational Solidarity in the Family), de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família. El programa està obert a la presentació d’altres projectes.

Objectius: L’enfocament serà acadèmic, però orientat a l’acció. Per això s’hi inclouran tallers, en els quals tindran cabuda participants de les administracions públiques, del món associatiu, de les ONG, moviments familiars i públic general.

El Congrés s’estructura al voltant de tres eixos temàtics:

  • Família, economia i polítiques socials que afecten les famílies.
  • Família i educació.
  • Família i salut.

A qui s’adreça: El II Congrés Família i Societat és una trobada científica dirigida a:

  • Investigadors i acadèmics.
  • Polítics i tècnics d’administracions públiques que es dediquen a les polítiques familiars.
  • Representants d’entitats que treballen en favor de les famílies, els infants i els joves.
  • Professionals i experts en orientació familiar.

Totes les persones interessades en els temes que afecten la institució familiar.