Iguals però diferents

Iguals però diferents

M. Josep Cots va impartir una conferència als pares de Llar i P3 a l’escola La Vall. Els va parlar del rol del pare i la mare, perquè cadascú transmeti el que pertoca i no confondre rols. El pare transmet seguretat i la mare acull. Els va explicar com tots dos han de ser influencers en l’educació i autèntics referents per als seus fills. La il·lusió, la tendresa, la disciplina i les ganes d’aprendre són objectius clars i eines fonamentals per al rol com a pares i mares.