Formació continua

Formació continua

Començat el segon trimestre de l’any, s’ha fet la 2ª sessió de formació pels moderadors del curs escolar 2017-2018, amb la assistència d’una vintena de persones.  Molts d’altres no van poder participar-hi per coincidir que estaven impartint sessions d’orientació familiar a varius centres escolars.

Dirigit per Elena Piqueras, del Centre d’Orientació Familiar COEF, de Saragossa, la sessió va versar entorn de l’educació de l’afectivitat i la sexualitat i va posar el punt de mira en la importància de transmetre als pares i mares que han de ser ells qui parlin d’aquests temes íntims amb els fills, explicant amb naturalitat un fet tan rellevant en la persona, i no deixar de fer esmena al compromís, a l’amor, a la transcendència de crear una família en el futur, sense el qual no s’entendria la donació dels cossos en la relació sexual. En aquest tema, és de vital importància l’exemple de l’amor que els pares s’han de demostrar entre sí.

A finals de novembre va tenir lloc la 1ª sessió de PAMOF, en la qual es va iniciar la 2ª part del programa FM40 (Formació de Moderadors d’Orientació Familiar, impartit per la IFFD), en el qual s’estudiarà i aprofundirà en altres 4 temes.

En aquesta ocasió, dirigit per Alicia Delgado, també del COEF, la sessió va versar entorn de l’educació de dues qualitats pròpies de la dimensió racional de l’home: intel·ligència i voluntat.

En la conferència introductòria, la ponent va assenyalar la importància de potenciar en l’educant, aquelles qualitats que permeten millorar el rendiment de la seva intel·ligència, al marge de la rebuda per l’herència dels seus pares. D’altra banda, recolzant-se en un estudi que posa de manifest l’escassa influència genètica dels pares en les capacitats volitives dels seus fills, va destacar la importància de fomentar hàbits operatius tendents a desenvolupar en ells, valors i virtuts humanes.

A l’apartat pràctic es van treballar dos casos: El primer relatiu a l’estudi dels fills i el segon, sobre la influència que exerceixen altres persones fora de l’àmbit familiar.

El programa FM40 ajuda als moderadors a ampliar l’horitzó més enllà dels temes en els quals cadascun s’ha especialitzat, i a percebre una visió de conjunt dels objectius que abasta l’Orientació familiar.

 

Sessió d’Elena Piqueras

 

 

 

 

 

 

Sessió d’Alícia Delgado