Famílies sense barreres

Famílies sense barreres

En el marc de la formació que es fa als pares dels nens inscrits a la catequesi de la primera comunió, a la Parròquia de Santa Maria del Remei, de Barcelona, Javier Vidal-Quadras va donar a conèixer el projecte “Família sense barreres”. Va ser una sessió molt interessant en la qual es va recalcar la importància dels pares i de l’entorn familiar per a l’educació dels fills.

Els coordinadors tenen l’esperança d’implantar el projecte en aquesta parròquia.