La família sostenible

La família sostenible

La família sostenible: clau per al desenvolupament

La fundació “ Hacer Família” membre de l´IFFD va organitzar el passat 26 d’agost, a Santiago de Xile, un seminari amb motiu dels preparatius del XX Aniversari de l´Any Internacional de la Família.

L’esdeveniment va comptar amb la participació de Renata Kaczmarska, Directora del Programa de Família de Nacions Unides i Oleg Sertzhim, Cap de l´Unitat de Cooperació Tècnica de la Divisió pel Desenvolupament i Polítiques Socials de l´ONU.

També van participar en l’acte una delegació de l´IFFD encapçalada per Ignacio Socías , Director de Comunicació i Relacions Internacionals de la Federació.

Durant l’esdeveniment es va recalcar la importància de la família com a unitat bàsica de la societat i de la necessitat de polítiques públiques que la fomentin com a eina per disminuir la pobresa.