Congrés IESF

Congrés IESF

El 25 de setembre, en el marc del Congrés Família i Desenvolupament Sostenible, que va tenir lloc a la UIC, l’Aureli Villar va participar, en representació del FERT, en un workshop amb l’objectiu d’aportar, des dels diferents àmbits –sector privat, sector públic i tercer sector (associacions)– serveis per a les famílies així com de posar de manifest les sinergies que es poden establir entre aquests sectors i la família.

Hi van participar també, com a ponents, M. Dolores Dimier, de la Universidad Autral (Argentina), Luis Brusa, del Leader 100 (Polònia), Elena Boira, del Departament de Família (Generalitat de Catalunya), Manel Mor, del Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya), i Raúl Sanchez, del European Families Confederation (Espanya).

L’acte va estar coordinat per Consuelo León, de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família (Universitat Internacional de Catalunya).