Escola de formació agrària

Escola de formació agrària

El FERT va ser convidat a impartir  una conferència als pares i les mares de l’EFA (Escola de Formació Agrària) de Torrealba, a Almodóvar del Río, Còrdova, sobre la maduresa dels adolescents.

Les EFA són centres de formació professional i educació secundària implantats en diferents poblacions locals, amb la finalitat de contribuir a la promoció social de les persones del medi rural.