Encarregats de curs

Encarregats de curs

El passat 19 de setembre, en Javier Vidal-Quadras va impartir una conferència al col·legi Viaró davant de 50 matrimonis encarregats de curs i professors, explicant la presència de l´Orientació Familiar (Family Enrichment) a tot el món i les activitats de l´IFFD a l´ONU. A continuació, en Toni Guarner va engrescar als pares encarregats per a que liderin la formació de pares al col·legi, destacant la seva tasca imprescindible en la promoció i desenvolupament dels COF.