El paper del pare a Turó

El paper del pare a Turó
Un cop van finalitzant els COF’s per a pares i mares, aquest últim trimestre és l’adequat per a la promoció del nou curs “El paper del pare”, dirigit només a homes, en què es treballa la figura i la rellevància del pare en la família.
Al col · legi Turó de Tarragona, estan fent el curs 24 pares. El temari de les 4 sessions, és el següent: 1. La tasca del pare en l’educació dels fills; 2. Saber estar; 3. Conèixer els fills i 4. El suport que necessiten els nostres fills.