Educar adolescents

Educar adolescents

Els pares i les mares de 3r i 4rt d’ESO i batxillerat de l’escola Aura  (Tarragona) van tenir la primera reunió de principi de curs. El moderador del FERT Xavier Amat els va impartir una conferència sobre quins havien de ser els valors a transmetre a les filles adolescents.

El prestigi i l’exemple dels pares, la coherència i el consens entre la parella, les normes (poques i clares), l’alegria i el bon humor a casa i que se sentin estimades… són clau perquè creixin i progressin cap a la vida adulta.

L’exemple no és la millor manera d’ensenyar. És l’única… Albert Einstein