Discriminació a la família

Discriminació a la família

La IFFD demana a l’ONU protecció davant discriminacions a les famílies

La Federació Internacional d’Orientació Familiar s’ha dirigit a l’ONU per demanar més protecció i ajuda davant totes les formes de discriminació a la família. Javier Vidal-Quadras, secretari general d’aquesta federació, va informar sobre la Declaració de Roma pels drets de la família lliurada a les Nacions Unides i va explicar que es tracta, en definitiva, de protegir els drets de la família, institució irreemplaçable per a la felicitat, la pau i la cohesió social dels membres que la componen.