Cursos pilot AM3

Cursos pilot AM3

Amb gran expectació, s’han impartit els tres cursos pilot del nou programa Amor Matrimonial 3. L’experiència, que ha tingut bona acollida i ha estat molt positiva per als participants del curs, ens ha fet veure la importància i l’interès que té l’amor matrimonial.

Malgrat l’èxit, el FERT i l’equip tècnic que l’ha elaborat tenen molt clar que encara cal treballar-lo més a fons, sobretot en els casos que formen part del programa.