Cursos a Viaró

Cursos a Viaró

Després de quatre mesos, en els quals s’han desenvolupat les vuit sessions generals dels programes així com les corresponents reunions d’equip per treballar un cas, han acabat els quatre COF que estaven en marxa al col·legi Viaró: Primers passos, Primeres decisions, Preadolescents i Adolescents.

A les enquestes, el grau de satisfacció que mostren els participants es mou entre el “força” i el “molt”. Els pares agraeixen els punts de vista, els criteris i les pautes que es treballen en cada tema, que els orienten i animen a continuar construint els pilars fonamentals de llurs famílies.