Curs Tàndem a Pineda

Curs Tàndem a Pineda

Un grup de vint-i-sis matrimonis joves s’ha inscrit al curs Tàndem al col·legi Pineda. Són parelles amb menys de deu anys de convivència. És un curs molt dinàmic, per una banda, pel nombre d’assistents, i per l’altra, per les ganes d’aprendre i debatre a fons els temes que s’hi plantegen: la comunicació, les aficions i la feina, les relacions externes o la vida de família.

Aquest curs pretén donar a matrimonis molt joves coneixements, raons i eines per assentar amb fermesa la seva relació conjugal des dels primers moments. Un curs d’educació familiar centrat en el matrimoni.