Curs al centre Lenoarmi

Curs al centre Lenoarmi

La idea d’organitzar un COF “Amor Matrimonial 1” al centre Lenoarmi, promocionat pel col·legi La Vall, de Bellaterra, va sorgir de la necessitat, sempre actual, de donar oportunitats a la gent jove de millorar el seu matrimoni a través de l’experiència del professor que dirigeix la sessió i dels seus “col·legues” del curs. Avui en dia, ens sembla que focalitzar-nos en aquest terreny familiar és una gran aportació social.

Alhora, volem donar més visibilitat a l’escola a Barcelona i facilitar la cohesió dels pares que ja són de la Vall. En aquesta línia, volem oferir diferents activitats formatives com a sessions de continuïtat en aquesta zona.

Teresa Martínez
Directora del col·legi La Vall

http://lenoarmi.com

Centre d’Educació Física Integral Lenoarmi