Convivència a La Farga

Convivència a La Farga

El dissabte 2 d’abril Lluís Carreras va donar una sessió formativa a un grup de vint-i-dues mares de família del Col·legi La Farga, en la preparació per a la primera Comunió dels seus fills.

La sessió va consistir, en primer lloc, en una xerrada amb el títol “Les mares, les primeres catequistes” i, tot seguit, en un taller dividit en una part de treball per grups i una sessió general, en la qual les participants havien de respondre nou preguntes sobre temes com la celebració festiva de la primera Comunió, la formació dels pares i les mares, la transmissió de la fe i la llibertat, etc.

La sessió formativa va tenir una durada de dues hores en total i va tenir un gran èxit d’implicació de les mares participants.