Conferències a La Vinya

Conferències a La Vinya

El col·legi La Vinya, de l’Arboç del Penedès, ofereix als pares de l’escola una reunió trimestral en què s’expliquen els objectius del curs i s’imparteix una conferència sobre temes educatius que s’encarrega als moderadors del FERT.

La tasca educativa dels pares, la feina més important que tenen entre mans, necessita d’orientació i de criteris bons i concrets sobre els quals puguin edificar la vida de família, i en això el FERT n’és pioner.