COF a Madeira

COF a Madeira

Moderadors de Lisboa i Porto van viatjar a Madeira per impartir la primera sessió d’Orientació Familiar a l’arxipèlag. Durant aquesta jornada es va explicar la funció i l’estructura de l’IFFD, i el mètode del cas. Sis persones van participar en aquesta jornada, de manera que l’anàlisi i la discussió dels casos objecte del curs van ser un èxit.